Czy pompy ciepła zmniejszą uzależnienie Polski od rosyjskiego gazu?
23

czerwca

Czy pompy ciepła zmniejszą uzależnienie Polski od rosyjskiego gazu?

W 2021 roku europejski rynek pomp ciepła osiągnął znaczną ekspansję i rozwijał się w niespotykanym dotąd tempie, pomimo ograniczeń spowodowanych koronawirusem i problemami na całym świecie. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), sprzedaż pomp ciepła w Unii Europejskiej przekroczyła w 2021 roku 2 miliony sztuk, a udział pomp ciepła w rynku urządzeń grzewczych w Europie ma wzrosnąć w ciągu najbliższych trzech lat, osiągając prawie 50%. Według najnowszych statystyk, w ubiegłym roku Polska była jednym z czołowych rynków w Europie.

W 2021 r. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) opublikowało raport z badań rynku pomp ciepła w Polsce. Według ich ustaleń, liczba pomp ciepła sprzedawanych na potrzeby centralnego ogrzewania wzrosła w 2021 r. o 80% w porównaniu z rokiem 2020, podczas gdy cały rynek pomp ciepła wzrósł o 66%. Z ich analizy wynika, że największy wzrost sprzedaży pomp ciepła w Polsce w 2021 r. osiągnięto na rynku pomp ciepła powietrze/woda: sprzedano 79 tys. sztuk, o 88% więcej niż w 2020 r. Niewielki wzrost odnotowano również w sprzedaży gruntowych pomp ciepła, jednak liczba sprzedanych pomp ciepła wzrosła z 5 260 do 5 650, czyli o 7% w porównaniu ze statystykami na rok 2020. Natomiast w przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda, które są wykorzystywane wyłącznie do produkcji ciepłej wody użytkowej, liczba sprzedanych urządzeń spadła o 11% z 8 650 do 7 700 w 2020 roku.

Według raportu PORT PC, kluczowym elementem tego znaczącego wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda jest wysoki poziom akceptacji rozwiązań i opłacalnych kosztów ogrzewania, a także rosnące zaufanie do tej technologii wśród użytkowników i instalatorów. Zainteresowanie inwestorów systemami ciepła odpadowego, jak również komfort i wzrost świadomości ekologicznej mają znaczący wpływ na zyski. Zwiększona intensywność wsparcia finansowego dla pomp ciepła w polskim programie kogeneracyjnym od 2020 r. oraz postępująca termomodernizacja oznaczają wyraźny wzrost zainteresowania pompami ciepła.

Prognoza na 2022 rok na polskim rynku pomp ciepła według Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła będzie kolejnym rokiem wyzwań i szans dla rozwoju sektora pomp ciepła. Dalszy rozwój rynku może doprowadzić do powstania istotnej bariery związanej z brakiem wykwalifikowanych instalatorów montujących pompy ciepła. Może to stanowić problem dla dalszego rozwoju rynku. Artykuł o PORT PC pokazuje, że rozwiązanie takie jak to zastosowane w Szwajcarii może ujednolicić i uprościć budowę systemów instalacyjnych, ogólnych systemów szkoleniowych dla instalatorów, Realizacja inteligentnych programów badawczo-rozwojowych dla producentów pomp ciepła w Polsce oraz monitorowanie testów wydajności pomp ciepła w budynkach mieszkalnych. Istotnym problemem jest produkcja tanich polskich pomp ciepła, a także fakt, że montaż i uruchomienie instalacji z pompami ciepła powinny być jak najprostsze. Kolejną ważną kwestią jest skrócenie łańcucha dostaw komponentów i akcesoriów do pomp ciepła. Istotną kwestią w rozwoju rynku pomp ciepła jest konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat możliwości zastosowania pompy ciepła w istniejących budynkach zamiast kotła pracującego na węgiel.