20

grudnia

Zasada działania absorbera

Gdy mamy do czynienia z parowaniem czynnika chłodniczego znajdującego się w parowniku agregatu, musimy liczyć się z tym, że woda lodowa, która przebiega przez wymiennik rurowy, ulegnie schłodzeniu. Czynnik chłodniczy, który jest obecny w parowniku agregatu, jest absorbowany przez stężony roztwór LiBr, ten zaś trafia do absorbera poprzez generator drugiego stopnia. Podczas procesu absorpcji czynnika chłodniczego jest wydzielane ciepło, te zaś usuwane jest przez wodę chłodzącą, która znajduje się w wymienniku rurowym absorbera.

Woda chłodząca pochodzi z wieży chłodniczej i właśnie z niej jest do nas dostarczana. Po zaabsorbowaniu czynnika chłodniczego roztwór LiBr staje się roztworem rozcieńczonym. Dochodzi do jego transportu z absorbera do generatora pierwszego stopnia, choć po drodze przepływa on też przez wymiennik ciepła niskotemperaturowy i wysokotemperaturowy. To właśnie tam dochodzi do jego wstępnego ogrzania, co jest niezbędne przed jego wejściem do generatora pierwszego stopnia. Do wspomnianego wymiennika rurowego pierwszego stopnia dostarcza się gorącą wodę. Ma ona za zadanie podgrzanie rozcieńczonego roztworu LiBr, co sprawia, że odparowywany jest z niego pierwotny czynnik chłodniczy. Proces ten sprawia, że mamy do czynienia ze średnio-stężonym roztworem LiBr transportowanym przez ekonomizer wysokotemperaturowy do generatora drugiego stopnia.

absorber działanie

Podgrzewa go płynąca z generatora pierwszego stopnia gorąca woda. W generatorze drugiego stopnia zachodzi też dalszy proces polegający na odparowywaniu czynnika chłodniczego z roztworu LiBr, który teraz jest już średnio-stężony. Pary pochodzące z czynnika chłodniczego, jakie powstają w generatorze drugiego stopnia, również mają swoje przeznaczenie. Dochodzi do ich absorbowania przez stężony roztwór LiBr z pomocniczego układu absorpcji. Już po tym procesie mamy zresztą do czynienia z kolejną zmianą polegającą na uzyskaniu rozcieńczonego roztworu LiBr. Transportuje się go przez ekonomizer aż do generatora pomocniczego. Tam dochodzi najpierw do jego podgrzania, a następnie do odparowania z niego czynnika chłodniczego, jakim jest woda. Pary czynnika chłodniczego powstają zarówno w generatorze pierwszego stopnia, jak i w generatorze pomocniczym. Ich droga prowadzi do skraplacza, który ma za zadanie najpierw ich schłodzenie, a następnie również skroplenie przez wodę chłodzącą.