4

stycznia

Technologia trójgeneracyjna

Jednoczesne występowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło, chłód pozwala na instalację źródła trójgeneracyjnego, które będzie się składać z układu kogeneracyjnego produkującego ciepło oraz energię elektryczną a także chłodziarki absorpcyjnej, która będzie wykorzystywać ciepło do produkcji chłodu. Trójgeneracja jest określana jako układ skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Instalacja urządzenia zamieniającego energię w danym momencie nieużyteczną na chłód pozwala zdecydowanie wydłużyć czas pracy układu kogeneracyjnych z mocą nominalną i poprawia ich efektywność energetyczną. Zawsze trzeba jednak indywidualnie rozważać stosowanie tej technologii i zasadność takiego działania. Trzeba precyzyjnie dobrać urządzenia z dostępnych na rynku rozwiązań i szczegółowo projektować całą instalację.

Obecnie najczęściej stosuje się rozwiązania, w których mamy układ skojarzony tworzenia energii i ciepła a także układ wykorzystania ciepła do produkcji chłodu, które mogą być rozbudowane o źródła szczytowe bądź też awaryjne w celu poprawienia wskaźników ekonomicznych inwestycji. Popularność tego zestawu potwierdzać będą eksploatowane od lat na świecie instalacje, które opierają się o silniki tłokowe, które posiadają zapłon iskrowy a także bromolitowe chłodziarki absorpcyjne, produkujące energię na potrzeby różnych odbiorców. Tego typu układu będą popularne dzięki temu, że mamy szeroki zakres mocy produkcyjnych. W połączeniu z dostępnymi na rynku chłodziarkami mamy możliwość produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu, co zaspokoi potrzeby energetyczne.

Rola takich układów obecnie rośnie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną do celów klimatyzacyjnych latem. Na korzyść takich rozwiązań działają także zmiany jakie są w sektorze ciepłowniczym, szuka się nowych odbiorców ciepła, zwiększa się ilość możliwej do produkcji energii elektrycznej, otwierają się nowe rodzaje usług dla odbiorców. Źródło trójgeneracyjne tworzy możliwość produkcji mediów w niezawodny sposób przyjazny środowisku i ekonomiczny. Trudno się dziwić, że w ostatnich latach na krajowym rynku pojawiło się wiele instalacji działających na potrzeby odbiorców komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Istotnym jest tutaj również fakt, że przy produkcji chłodu praktycznie nie będzie się wykorzystywać energii elektrycznej, gdy z jednej strony znajduje się zapotrzebowanie na ciepło, z drugiej ogranicza się zużycie energii elektrycznej na cele chłodzenia, odciąża się system elektroenergetyczny, którego szczyt zapotrzebowania w okresie letnim jest definiowany przez zapotrzebowanie energetyczne na konwencjonalnych układach chłodniczych.