Specyfika i charakterystyka trigeneracji
11

grudnia

Specyfika i charakterystyka trigeneracji

Trigeneracja jest pojęciem wykorzystywanym do opisywania skojarzonego technologicznie systemu. Ten zakłada wytwarzanie nie tylko energii cieplnej, ale również energii mechanicznej lub elektrycznej oraz tak zwanego chłodu użytkowego. Trigeneracja pozwala na zmniejszenie nie tylko ilości, ale i kosztu energii pierwotnej, która jest niezbędna do tego, aby wytworzyć odrębnie każdą z form energii. Podstawą dla wspomnianego systemu są dwa główne urządzenia. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście tak zwany moduł kogeneracyjny, drugim z urządzeń jest zaś absorpcyjny agregat wody lodowej.

Co ważne, chłód nie jest wykorzystywany jedynie w pomieszczeniach klimatyzowanych. Sprawdza się również, gdy mamy do czynienia z procesami technologicznymi oraz z chłodzeniem maszyn produkcyjnych. Trigeneracja z zastosowanie agregatów może być przeprowadzana przy wsparciu projektowym oraz technicznym producentów wspomnianych urządzeń. Dzięki jej zastosowaniu dochodzi do procesu zamiany jednej energii pierwotnej na aż trzy energię wtórne. Mówiąc o zastosowaniu energii cieplnej nie możemy nie wspomnieć o tym, że nagrzewanie się jest cechą wspólną każdego silnika z jakim mamy do czynienia. Utrzymanie jego odpowiedniej temperatury nie jest zatem możliwe, jeśli nie zdecydujemy się na zastosowanie układu chłodzenia. Odbierane przez niego ciepło może być wykorzystywane na wiele sposobów, w tym choćby w procesie podgrzewania wody.

działanie trigeneracji

Ciekawym źródłem ciepła w modelu kogeneracyjnym okazują się też gorące spaliny, z powstaniem których mamy do czynienia w procesie spalania paliwa gazowego. Ich temperatura waha się od 300 do nawet 500 stopni jest uzależniona przede wszystkim od tego, jaki typ układu znalazł zastosowanie konkretnym przypadku. Ciepło pozyskane na oba sposoby może być wykorzystywane w procesie podgrzewania wody. Okazuje się też cennym wsparciem w systemie centralnego ogrzewania. Często można też usłyszeć o jego praktycznym wykorzystaniu przy ogrzewaniu szklarni i basenów, a także procesów technologicznych i po to, aby chłodzić żywność. Chłód jest produkowany w chłodnicy absorpcyjnej i powstaje przede wszystkim z ciepła odpadowego. Z kolei wytwarzana przez silnik energia mechaniczna trafia do generatora prądotwórczego połączonego z silnikiem poprzez sprzęgło, a następnie do prądnicy lub alternatora. W tym procesie dochodzi do jej zamiany na energię elektryczną. Trójgeneracja, w związku ze swoimi możliwościami, budzi coraz większe zainteresowanie.